Morogoro

From Khoja Wiki

Photos courtesy of BundesArchiv